Het design van de werkvloer is enorm belangrijk om een aantal redenen. De werkvloer is als het goed is een plek is waar medewerkers zich prettig voelen en het draagt bij aan de uitstraling van een bedrijf. Dit is zeker het geval als er veel klanten op kantoor komen. Naast deze factoren is het design van de werkvloer bepalend voor de productiviteit van de werknemers. Welke factoren dragen nou bij aan de productiviteit en welke juist niet?

Verschillende werkzaamheden en mensen

Om te bepalen wat voor een bedrijf de beste omstandigheden zijn om onder te werken is het belangrijk om in kaart te brengen wat de voornaamste werkzaamheden zijn op de werkvloer. Ga daarnaast voordat je een bouwbedrijf inschakelt inventariseren wat de mensen die deze werkzaamheden dagelijks uitvoeren waarderen qua omstandigheden. Hoewel iedereen verschillend is, werken er binnen een afdeling of een bedrijf vaak gelijkgestemde mensen. Op die manier kun je een goed beeld krijgen van de gewenste omstandigheden en faciliteiten.

Samenwerken versus individueel werken

Uit onderzoek van Leesman is gebleken dat er nog altijd een groot deel is van de werknemers die vind dat de werkomgeving de arbeidsproductiviteit niet of onvoldoende stimuleert. Een van de belangrijkste redenen die daaruit naar voren komt is de focus van organisaties op taken waarbij samenwerken en creativiteit de boventoon voeren. Vaak betekent dit dat er gewerkt wordt met open ruimtes waar iedereen gemakkelijk met elkaar in overleg kan gaan zonder dat men naar een aparte vergaderruimte moet gaan. Dit staat haaks op de individuele, routinematige taken waar werknemers vooral mee bezig zijn. Voor dat soort taken is juist rust en stilte in de omgeving belangrijk voor de productiviteit.

Praktische tips voor verbetering

Het is dus duidelijk dat veel werknemers voor hun dagelijkse werkzaamheden graag in rust kunnen werken, zonder de constante afleiding van collega’s die aan het bellen of discussiëren zijn. Dit betekent dat je het beste een lager aantal werknemers in één kantoorruimte kan hebben, met relatief afgescheiden werkplekken. Daarnaast kun je maatregelen nemen om te zorgen om het geluidsniveau op een afdeling te verminderen door geluidsabsorberende panelen te plaatsen, of dividers tussen verschillende blokken.

Pin It on Pinterest